Μετά το Λύκειο Τι;

Το επαγγελματικό μέλλον είναι συνήθως αβέβαιο για πολλούς αποφοίτους Λυκείων. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πάντα επιτακτική ανάγκη και ακόμα περισσότερο σήμερα, που ο ανταγωνισμός απαιτεί την ολοκληρωμένη γνώση που αποκομίζει κανείς με τις ανάλογες σπουδές.

Η συνεχής αναζήτηση των σωστών σπουδών μετατρέπεται σε μόνιμο άγχος, ειδικά για όσους έχουν καταβάλει μεγάλη προσπάθεια να εισαχθούν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές. Αν και εφόσον το όνειρο αυτό δεν έχει την ανάλογη επιτυχία, τότε σίγουρα μπορούν να βρεθούν λύσεις που θα βοηθήσουν το νέο να ανοίξει τα φτερά του.

Το θετικό είναι ότι υπάρχουν εναλλακτικές με σκοπό να διευρύνει ο υποψήφιος τις γνώσεις του, αφού δίνονται πολλές επιλογές για να σπουδάσει και να μη χάνει πολύτιμο χρόνο από την προσωπική του εξέλιξη. Πάντα υπάρχει η δυνατότητα ο υποψήφιος να επαναλάβει τις γενικές εισαγωγικές εξετάσεις και τελικά να εισαχθεί σε κάποιο πανεπιστήμιο.

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός όμως και οι ανάγκες που προκύπτουν αλλάζουν και εξελίσσονται. Θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο να ενημερωθεί ο ενδιαφερόμενος για καινούργιες ειδικότητες από τα ΙΕΚ για κάποια επαγγέλματα και ειδικότητες που μελλοντικά μπορούν να του φανούν χρήσιμα για την εξέλιξή του.

Τα ΙΕΚ ξεκίνησαν την λειτουργία τους τη δεκαετία του 1990 και εξυπηρετούσαν ειδικότητες συνυφασμένες με τα τμήματα που υπήρχαν στα Τεχνικά Επαγγελματικά Λύκεια. Στη συνέχεια και ενώ οι βάσεις για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια ανέβαιναν συνεχώς, υπήρξαν ο λόγος για ακόμα μεγαλύτερη ζήτηση από τους απόφοιτους του Γενικού Λυκείου.

Οι ειδικότητες που μπορεί ο ενδιαφερόμενος να βρει στα ΙΕΚ είναι πολλές και αντικατοπτρίζουν τις μελλοντικές επαγγελματικές εξελίξεις. Είναι καλό να γνωρίζουμε ότι με αυτό τον τρόπο μπορούμε να βρούμε ποια επαγγέλματα θα καθορίσουν τις μελλοντικές επαγγελματικές εξελίξεις.

Η φοίτηση διαρκεί δύο χρόνια, ενώ οι απόφοιτοι μπορούν να κάνουν πρακτική εξάσκηση σε εταιρείες ανάλογα με την ειδικότητα που έχουν επιλέξει και να λάβουν με εξετάσεις κρατική πιστοποίηση. Εάν κάποιοι έχουν την δυνατότητα, μπορούν να γίνουν δεκτοί σε πανεπιστήμια του εξωτερικού και να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε πανεπιστημιακό επίπεδο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό από το τρίτο έτος της φοίτησης χωρίς να χάσουν χρονιά.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουν όλοι οι φοιτητές τα δικαιώματά τους αλλά και τις υποχρεώσεις τους στην ειδικότητα που θα επιλέξουν να ακολουθήσουν. Το απολυτήριο του Λυκείου απλά δεν μπορεί να διασφαλίσει το επαγγελματικό τους μέλλον, αφού ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος και οι σωστές δομημένα σπουδές είναι ένα μεγάλο εφόδιο για τη μελλοντική τους επαγγελματική εξασφάλιση.

Τα ιδρύματα επαγγελματικής κατάρτισης είναι μια αρκετά καλή αρχή για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, προσφέροντάς τους αργότερα τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους εάν το επιθυμούν. Υπάρχουν πολλά Ιδιωτικά αλλά και Δημόσια ΙΕΚ για να επιλέξουν, ενώ τα δίδακτρα διαφέρουν αφού για παράδειγμα τα Δημόσια ΙΕΚ έχουν λιγότερα δίδακτρα γιατί συγχρηματοδοτούνται. Η φοίτηση για οποιαδήποτε ειδικότητα είναι για όλους, αφού το κράτος δίνει εδώ και πολλά χρόνια το δικαίωμα στην επιμόρφωση χωρίς περιορισμούς. Εκείνο που πρέπει να προσέξει ο υποψήφιος φοιτητής κατά την επιλογή της σχολής του είναι να βεβαιωθεί ότι το πτυχίο του θα είναι αναγνωρισμένο από το κράτος και όχι απλά μια βεβαίωση παρακολούθησης ενός ελευθέρου εργαστηρίου σπουδών.

Ξεκινώντας την Εκπαίδευση από το Νηπιαγωγείο

Η εκπαίδευση ξεκινάει από πάρα πολύ μικρή ηλικία, δεδομένου ότι η ηλικία που ένα νήπιο μπορεί να πάει στο νηπιαγωγείο ξεκινά από το τέταρτο έτος της ηλικίας ενός παιδιού εκτείνεται έως και το έκτο. Τα νηπιαγωγείο είναι υποχρεωτικό, γιατί βοηθάει το παιδί να κοινωνικοποιηθεί αλλά και να μπορέσει κατά κάποιο τρόπο να προσαρμοστεί αργότερα στο σχολικό του περιβάλλον.

Το νηπιαγωγείο έχει συγκεκριμένη δομή που ακολουθείται από τα σχολεία με εντολή του Υπουργείου Παιδείας. Η δομή του είναι η εξής: η σωματική ανάπτυξη, η αντιληπτική ανάπτυξη, η επικοινωνιακή και γλωσσική ανάπτυξη, η συναισθηματική ανάπτυξη, η γνωστική ανάπτυξη και τέλος η κοινωνική ανάπτυξη.

Το παιχνίδι είναι ένα μέσο αντιληπτικής ανάπτυξης για το παιδί, ενώ μέσα από αυτό μπορεί να προετοιμαστεί για το δημοτικό μαθαίνοντας πώς να είναι ενεργό μέλος σε μια ομάδα. Τα ήθη μεταφέρονται στο παιδί για να μπορεί και εκείνο με την σειρά του να μπορεί να τηρεί τους άγραφους νόμους μιας κοινωνίας.

Μαθαίνει να σέβεται, να μοιράζεται και να επικοινωνεί με τους συμμαθητές του, αλλά και να αναγνωρίζει τα συναισθήματά του και να μπορεί να τα διαχειριστεί. Το νηπιαγωγείο είναι μια μικρή κοινωνία που αντικατοπτρίζει τις συνήθειες αλλά και την συμπεριφορά του ενήλικου κόσμου. Οι δάσκαλοι αποτελούν ένα βασικό συστατικό μιας εξελιγμένης κοινωνίας και καλούνται να διορθώσουν τα κακώς κείμενα, εμφυσώντας αξίες στις επόμενες γενιές.

Τα νήπια αποκτούν εθνική συνείδηση μέσα από δραστηριότητες όπως θεατρικά και ποιήματα, ενώ η άσκηση μέσα από το χορό τα βοηθάει να διασκεδάζουν αλλά και να αναπτύξουν την επικοινωνία τους με τους συμμαθητές τους. Η ανεξαρτητοποίηση είναι απαραίτητη και γι’ αυτό το νηπιαγωγείο βοηθάει το νήπιο να εξαρτάται συναισθηματικά λιγότερο από την οικογένεια και να ενταχθεί στο κοινωνικό περιβάλλον της δικής του γενιάς.

Η ζωγραφική δεν είναι απλά τρόπος ψυχαγωγίας με χρώματα, αλλά βοηθάει το νήπιο να αποτυπώσει τις σκέψεις του. Η χειροτεχνία το κάνει να αναπτύξει την νοημοσύνη του μέσα από τη δημιουργικότητα και να αναγνωρίσει κάποιο ταλέντο του.

Το νηπιαγωγείο είναι πάρα πολύ σημαντικό και η συμμετοχή του υποχρεωτική για το παιδί, αφού το προετοιμάζει για το Δημοτικό ενώ βλέπουμε πολύ συχνά το φαινόμενο τα παιδιά να πηγαίνουν νωρίτερα στο προ-νήπιο και έτσι προσαρμόζονται νωρίτερα στο σχολικό περιβάλλον.

Μέσα από τις δραστηριότητες και το παιχνίδι, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αναπτύξουν την κριτική σκέψη στο παιδί αλλά και την αυτονομία μέσα από την κοινωνικοποίηση του. Έτσι η επικοινωνία με τα άλλα μέλη της οικογένειας βελτιώνονται, αφού μπορούν και εκφράζονται πιο καλά.

Τα σχολικά ποιήματα και τραγούδια τα βοηθάνε να απομνημονεύουν αλλά και να συγκεντρώνονται στις δραστηριότητές τους. Οι δεξιότητες που αποκτούν είναι εκείνες που θα τα βοηθήσουν να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες των μαθημάτων στο Δημοτικό Σχολείο.

Τα παιδιά είναι το μέλλον μια κοινωνίας και πρέπει να αντιμετωπίζονται με αγάπη και υπομονή αλλά και βελτιώνοντάς την μέσα από την σωστή εκπαίδευση. Τα νήπια είναι οι αυριανοί ενήλικες που θα πάρουν με την σειρά τους την σκυτάλη και θα μεταδώσουν στις επόμενες γενιές τις αξίες, τα ήθη και τις παραδόσεις που χαρακτηρίζουν ένα έθνος.

Η σωστή εκπαίδευση είναι πάρα πολύ σημαντική και η καλύτερη επένδυση για το μέλλον, ξεκινώντας από το νηπιαγωγείο.

Λεπτομέρειες για το Ιδανικό Μεταπτυχιακό

Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον για τα μεταπτυχιακά προγράμματα έχει αυξηθεί, με αποτέλεσμα πάρα πολλοί φοιτητές να θέλουν να συμμετέχουν σε παραπάνω από ένα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών.

Το μεταπτυχιακό ήταν πάντα μια πρόκληση για όσους φοιτητές ήθελαν να ακολουθήσουν μια ακαδημαϊκή καριέρα. Παρατηρούμε στις μέρες μας ότι η ζήτηση έχει αυξηθεί, πιστεύοντας ότι αυτό θα βοηθήσει τους φοιτητές να απορροφηθούν στον εργασιακό τομέα πολύ πιο γρήγορα αφού η κρίση έχει αυξήσει τον ανταγωνισμό. Υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα που μπορεί ο υποψήφιος να παρακολουθήσει, λαμβάνοντας υπόψη ότι πλέον είναι πολύ πιο εύκολη η πρόσβαση σε όλες τις ειδικότητες. Μπορεί κάποιος, αφού αποκτήσει το πανεπιστημιακό του πτυχίο, να επιλέξει και να αιτηθεί για ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Η διάρκεια του μεταπτυχιακού προγράμματος εκτείνεται κατά μέσο όρο από ένα έως και δύο έτη στην χώρα μας. Μπορεί κάποιος να το παρακολουθήσει στην σχολή που αποφοίτησε αλλά και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, ενώ σε ορισμένες χώρες όπως στην Αγγλία είναι ένα έτος. Τα τελευταία χρόνια και με την δημιουργία των ανοιχτών πανεπιστημίων τα μεταπτυχιακά προγράμματα έχουν εμπλουτιστεί και μπορεί ο φοιτητής να επιλέξει μέσα από μια πληθώρα μεταπτυχιακών, ανάλογα με την ειδικότητά του. Στην Ελλάδα ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα μπορεί να κοστίσει περίπου 1200 ευρώ το εξάμηνο, ενώ γενικά το κόστος των μεταπτυχιακών προγραμμάτων εξαρτάται από τις συνθήκες ζωής, δηλαδή το οικονομικό και βιοτικό επίπεδο της χώρας.

Όπως στα προπτυχιακά προγράμματα, έτσι και στα μεταπτυχιακά προγράμματα, υπάρχει η δυνατότητα υποτροφίας μετά από εξετάσεις για την επιλογή των υποψηφίων. Μπορεί ο υποψήφιος να απευθυνθεί σε ιδρύματα που χρηματοδοτούν υπότροφους και να συμμετάσχει, ακολουθώντας την διαδικασία που υποδεικνύεται.

Η επιλογή ενός μεταπτυχιακού προγράμματος πρέπει να είναι γίνει προσεχτικά και όχι μονάχα επειδή οι υπάρχουσες συνθήκες στη χώρα δημιουργούν εργασιακή ανασφάλεια. Έτσι ο υποψήφιος θα εντρυφήσει σε θέματα που τον ενδιαφέρουν πραγματικά. Στο εξωτερικό πολλές φορές απαιτείται προϋπηρεσία για να γίνει δεκτός ο υποψήφιος σε κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Σε κάποια μπορεί να μην ζητηθεί και αυτό εξαρτάται από την επιλογή του προγράμματος που θα ακολουθήσει.

Στη χώρα μας η προϋπηρεσία δεν είναι απαραίτητη, αλλά εφόσον υπάρχει συνεκτιμάται θετικά. Υπάρχουν πολλοί φοιτητές που ενώ θέλουν να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακό δεν μπορούν να καταλήξουν εύκολα αν αυτό θα πρέπει να γίνει πριν ή μετά τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη απάντηση σε αυτό. Εξαρτάται πάντα από την προσωπικότητα του φοιτητή, αλλά και το είδος του μεταπτυχιακού που θα επιλέξει. Πολλοί φοιτητές που αναζητούν καριέρα στο εξωτερικό επιλέγουν να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις για να μπορέσουν να αφοσιωθούν πλήρως στην καριέρα τους. Άλλοι πιστεύουν ότι δεν θα μπορούν να αφοσιωθούν πλήρως μετά από την αποχή τους από το διάβασμα. Έτσι λοιπόν πάντα η τελική επιλογή έρχεται σε συνάρτηση με τις προτεραιότητές τους, τους στόχους αλλά και τον χαρακτήρα του κάθε υποψηφίου φοιτητή.

Εάν κάποιος αποφασίσει να παρακολουθήσει το μεταπτυχιακό του στο εξωτερικό, θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι αναγνωρίζεται και στη χώρα του. Ο υποψήφιος θα πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά τους λόγους που θα επιλέξει κάποιο μεταπτυχιακό και να δει έρευνες που αφορούν τα ποσοστά που αντιστοιχούν για να απορροφηθούν στην αγορά εργασίας.

Τα Οφέλη των Εκπαιδευτικών Εκδρομών

Οι εκπαιδευτικές εκδρομές σε όλες τις τάξεις, από το Δημοτικό έως το Λύκειο, προσφέρουν γνώσεις που πρέπει να αποκομίσουν οι μαθητές μέχρι και την αποφοίτησή τους.

Οι δραστηριότητες εκτός της σχολικής αίθουσας προσφέρουν στους μαθητές τη δυνατότητα να δουν στην πραγματικότητα όλα όσα διδάσκονται στο σχολείο. Τους βοηθάει επίσης να γνωρίσουν από κοντά την παράδοση αλλά και την ιστορία τους και να κατανοήσουν επιστήμες, όπως για παράδειγμα με μία επίσκεψη στο πλανητάριο.

Η Ελλάδα έχει πάρα πολλά μουσεία που ευχάριστα εκπλήσσουν τα παιδιά αλλά και τους μεγάλους, όπως είναι το μουσείο των τηλεπικοινωνιών. Το μουσείο αυτό δείχνει πώς ξεκίνησε η επικοινωνία στους αιώνες μέχρι και σήμερα. Μάλιστα τα παιδιά μπορούν να δοκιμάσουν, χρησιμοποιώντας τα μέσα επικοινωνίας της εποχής.

Το Υπουργείο Παιδείας καθιστά υποχρεωτικές τις εκπαιδευτικές εκδρομές, ενώ τα μουσεία προσφέρουν πάρα πολλές δραστηριότητες για να κεντρίσουν το ενδιαφέρον του παιδιού.

Υπάρχουν πάρα πολλά μουσεία που μπορούν να επισκεφτούν όπως το μουσείο της Ακρόπολης. Εκεί θα βρουν βιβλία σε μορφή παραμυθιού μεγάλων αρχαίων συγγραφέων, που τα βοηθούν να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις ως πολίτες της χώρας από μικρή ηλικία.

Αρχαιολογικοί χώροι όπως η Αρχαία Αγορά, ο Παρθενώνας αλλά και το Παναθηναϊκό στάδιο, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και η Πινακοθήκη, είναι εκείνα που έχουν τις περισσότερες επισκέψεις από σχολεία, ενώ πάντα μέσα από την ξενάγηση στους χώρους αφομοιώνουν γρηγορότερα την Ιστορία μέσα από την τέχνη.

Οι εκπαιδευτικές εκδρομές εντός και εκτός της Αθήνας φέρνουν πιο κοντά τους μαθητές στο φυσικό περιβάλλον και αποκτούν δεσμούς πιο δυνατούς με τους συμμαθητές τους, αφού βρίσκουν περισσότερο χρόνο να λειτουργήσουν σαν ομάδα.

Εν μέσω κρίσης, τα μουσεία μεριμνούν και προσφέρουν προγράμματα όπου μπορούν οι μαθητές να συμμετάσχουν δωρεάν. Για παράδειγμα, το Βυζαντινό Μουσείο παρουσιάζει δωρεάν εκπαιδευτικές δράσεις που δείχνουν την ζωή των Ρωμιών (Ελλήνων) στο Βυζάντιο. Θα ήταν πάρα πολύ καλό, αν θέλετε να συμμετέχετε σε κάποιο αντίστοιχο εκπαιδευτικό πλαίσιο, να συμβουλευτείτε τα εκπαιδευτικά προγράμματα από το ΥΠΠΟΑ και να κατοχυρώσετε ημερομηνίες, στις οποίες θα γίνει η επίσκεψη του σχολείου σας. Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Η επίσκεψη στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο είναι απαραίτητη, αφού αποτελεί άλλο ένα σημαντικό δείγμα του Αρχαίου Κόσμου με εκθέματα από όλους τους αρχαίους πολιτισμούς. Υπάρχουν και εκεί δωρεάν προγράμματα για μαθητές, που μπορούν να μεταφερθούν νοερά στη αρχαία Αίγυπτο, στην Αρχαία Ελλάδα αλλά και να γνωρίσουν τεχνολογικά επιτεύγματα που ήταν η βάση για την εξέλιξή τους στην εποχή μας. Οι μαθητές στο κέντρο της Αθήνας μπορούν να επισκεφτούν το λιγότερο είκοσι μουσεία, σε μικρή απόσταση το ένα από το άλλο.

Στο Παναθηναϊκό (Καλλιμάρμαρο) Στάδιο γίνονται καθημερινά διδακτικές επισκέψεις, όπως και σε όλα τα μουσεία της πόλης. Το Υπουργείο διαθέτει πάρα πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα στο Παιδικό Μουσείο αλλά και στο Μουσείο Κεραμικής Τέχνης, ενώ προσπαθεί η γνωριμία των μαθητών με την μοντέρνα τέχνη να γίνει πιο σωστή μέσα από δράσεις σε ομίλους. Εξαιρετικός είναι ο Όμιλος Αισθητικής Αγωγής, ενώ στο Μουσείο Γουλανδρή μπορεί κανείς να αποκομίσει γνώσεις για την μετανάστευση των οργανισμών στο οικοσύστημα, το περιβάλλον αλλά και τον θαλάσσιο πλούτο και τις αλλαγές που έχει υποστεί, όπως και την εξέλιξη των ειδών.

Η Σημασία του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου

Όταν το παιδάκι σας τελειώνει το νηπιαγωγείο ή ακόμη και νωρίτερα ξεκινά η αναζήτηση του σχολείου που θα του δώσει όλα τα εφόδια που χρειάζεται, ώστε να μπορέσει να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις του Γυμνασίου. Σκοπός πλέον είναι οι γονείς να μπορούν να επιλέξουν το κατάλληλο σχολείο για τα παιδιά τους. Μέσα από αυτό τα μικρά τους θα μπορέσουν να ξεδιπλώσουν τα ταλέντα τους και να έρθουν σε επαφή με δραστηριότητες που σε πολλά αλλά σχολεία κάτι τέτοιο δεν θα ήταν εφικτό.

Έτσι λοιπόν με το σκεπτικό αυτό το Υπουργείο Παιδείας δημιούργησε το Πειραματικό Σχολείο και πλέον ο ρόλος του είναι καθοριστικός. Στα πλαίσια της δημιουργίας νέων δραστηριοτήτων και της αποδοχής που μπορεί να είχαν από το παιδιά, σε συνδυασμό με τους ειδικευμένους δασκάλους, το Πειραματικό Σχολείο έγινε από τις πρώτες επιλογές των γονέων. Η επιλογή των μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Δημοτικά γίνεται συνήθως με κλήρωση.

Στο Πειραματικό Σχολείο τα παιδιά, εκτός από τα μαθήματά τους, μπορούν να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους. Συγκεκριμένα, συμμετέχουν σε δραστηριότητες που θα τα βοηθήσουν να κοινωνικοποιηθούν και να αποκτήσουν γνώσεις, οι οποίες προσφέρονται και αντιμετωπίζονται μέσω των δασκάλων σαν ένα δημιουργικό παιχνίδι.

Τα παιδιά ασχολούνται με την μουσικοκινητική αλλά και με την δημιουργική χειροτεχνία κάνοντας κατασκευές, όπως για παράδειγμα μουσικών οργάνων, αλλά και μαριονέτες. Αυτά είναι μονάχα κάποια μικρά παραδείγματα από τις ασχολίες των παιδιών μέσα στην τάξη. Μία ακόμη ασχολία είναι το Θέατρο, που τα βοηθάει να εκφράζουν τα συναισθήματά τους αλλά και να γίνονται και πιο κοινωνικά, ενώ η επικοινωνία με τους γονείς γίνεται ακόμα καλύτερη. Αν το παιδάκι είναι πιο συνεσταλμένο, τότε αυτή η δραστηριότητα θα το βοηθήσει να γίνει ένα πιο ενεργό μέλος σε μια ομάδα και να συμμετάσχει πιο ενεργά και στις μαθητικές του υποχρεώσεις. Το Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό διαθέτει και πιο επιστημονικούς τομείς, με την συμμετοχή επιστημονικών ομίλων όπως είναι ο όμιλος αστρονομίας αλλά και άλλων πολιτιστικών ομίλων.

Η παιδεία που θα λάβουν θα τα βοηθήσει πάρα πολύ σημαντικά στο μέλλον, γιατί θα μάθουν να μην αποσπώνται από τις υποχρεώσεις αλλά και θα είναι ακόμα πιο υπεύθυνα φέρνοντας εις πέρας τις εργασίες τους.

Τα παιδιά που έχουν περισσότερα ερεθίσματα ως παιδιά καταλαβαίνουν, αντιλαμβάνονται πιο έγκαιρα το δρόμο που θα επιλέξουν να ακολουθήσουν και φυσικά γίνονται πιο ευρηματικά. Πολλά από τα Πρότυπα Πειραματικά Δημοτικά διαθέτουν και βιβλιοθήκη, όπου τα παιδιά έχουν πρόσβαση σε λογοτεχνικά βιβλία και μπορούν να συμμετέχουν με βάση τα βιβλία αυτά σε δραστηριότητες που οργανώνει το σχολείο κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Η περιβαλλοντική συνείδηση και ο σεβασμός για το περιβάλλον αποκτάται πολύ πιο γρήγορα, δημιουργώντας στο μέλλον μεγαλύτερη οικειότητα με ό, τι υπάρχει μέσα σε αυτό κατανοώντας το οικοσύστημα. Η αξιέπαινη δουλειά των σχολείων αυτών έχει επιβραβευτεί. Μάλιστα, αν και βρισκόμαστε σε καιρούς κρίσης, το επίπεδό τους είναι υψηλό προσθέτοντας και άλλες δραστηριότητες για τα παιδιά. Με τα πειραματικά σχολεία τα παιδιά έχουν την δυνατότητα να αξιοποιούν τις δυνατότητές τους και οι γονείς έχουν την σιγουριά ότι τα παιδιά τους λαμβάνουν την σωστή παιδεία, ενώ δεν επιβαρύνεται ο οικογενειακός προϋπολογισμός με δραστηριότητες εκτός του σχολικού περιβάλλοντος.

Όλα Όσα Θέλετε να Μάθετε για την Εκμάθηση Ξένων Γλωσσών

Η εκμάθηση ξένων γλωσσών είναι πλέον βασική προϋπόθεση, για ένα μέλλον που θα εξασφαλίσει την επαγγελματική αποκατάσταση ενός νέου στην αγορά εργασίας. Σίγουρα σε μία ανταγωνιστική κοινωνία είναι ένα βασικό εφόδιο που πλέον δεν είναι ένα προνόμιο που μπορούν να απολαύσουν λίγοι. Υπάρχουν αρκετές επιλογές φροντιστηρίων ξένων γλωσσών για όλα τα βαλάντια και σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ακόμα και με την συμμετοχή του κράτους prestamos rapidos.

Τα κρατικά κονδύλια που παραχωρούνται σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών δίνουν τη δυνατότητα και σε φορείς αλλά και σε οργανισμούς να έχουν μεγάλη επιλογή ξένων γλωσσών για τον υποψήφιο σπουδαστή. Με αυτό τον τρόπο του δίνουν την επιλογή με μία πάρα πολύ μικρή συμμετοχή να παρακολουθήσουν την γλώσσα της επιλογής τους.

Οι ξένες γλώσσες συνήθως επιλέγονται με βάση τη ζήτηση της αγοράς που συνήθως αλλάζει αρκετά γρήγορα. Θα ήταν καλό, πριν κάποιος αποφασίσει να επιλέξει ποια γλώσσα θέλει να μάθει, να παρακολουθήσει την τάση της εποχής και την ανταπόκριση που θα βρει στον τομέα που θα ακολουθήσει.

Είναι σίγουρο ότι η εκμάθηση μιας γλώσσας θα τον βοηθήσει να διευρύνει τους επαγγελματικούς του ορίζοντες, αλλά και να κατανοήσει την κουλτούρα και τις καταβολές ενός λαού, όπως και τυχόν ομοιότητες με τις δικές του καταβολές.

Οι εξετάσεις που μπορεί να δώσει για να λάβει την πιστοποίηση της γλώσσας τον βοηθούν να έχει ένα επίσημο αποδεικτικό της εκμάθησής της, όπως και να το χρησιμοποιήσει σαν ένα επιπλέον προσόν για την αναζήτηση εργασίας.

Η εκμάθηση ξένων γλωσσών δίνει τη δυνατότητα να εργαστεί κάποιος πιο εύκολα στο εξωτερικό, αλλά και να δημιουργήσει κοινωνικές επαφές εκτός των συνόρων, γνωρίζοντας με αυτόν τον τρόπο καλύτερα τον κόσμο. Τα ταξίδια είναι ένας τρόπος που μας βοηθά να διευρύνουμε τους ορίζοντές μας και οι γλώσσες να κατανοήσουμε τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα μιας χώρας και του λαού που επισκεπτόμαστε, αναπροσαρμόζοντας έτσι τυχόν λανθασμένες εντυπώσεις που ίσως είχαμε μέχρι εκείνη την στιγμή.

Υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες που αποδεικνύουν ότι οι ξένες γλώσσες βοηθούν στην ανάπτυξη της ευφυΐας, ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες. Έτσι λοιπόν μπορούμε να βγάλουμε μόνο θετικά συμπεράσματα, ενώ η εκμάθηση παραπάνω από μίας έχει αποδειχθεί αναγκαία ιδιαίτερα στις μέρες μας, κάνοντάς μας πιο ανταγωνιστικούς.

Μπορείτε να απευθυνθείτε ακόμα και σε διεθνείς οργανισμούς για την εκμάθηση μίας ή και περισσότερων ξένων γλωσσών. Έτσι με μία μικρή συμμετοχή μπορείτε να παρακολουθήσετε τα μαθήματά σας και να λάβετε μελλοντικά το αντίστοιχο πτυχίο όπως σε όλα τα κέντρα ξένων γλωσσών.

Στη χώρα μας οι φοιτητές μπορούν να απευθυνθούν στην γραμματεία των πανεπιστημίων τους, που θα τους υποδείξει τη διαδικασία εγγραφής στα διδασκαλεία της σχολής, ενώ μπορούν να τα παρακολουθήσουν δωρεάν prestamos sin aval. Το ίδιο μπορεί να γίνει και με ενήλικες που θα ήθελαν να επιλέξουν ανάμεσα σε γλώσσες που θα ήθελαν να μάθουν, πληρώνοντας απλά ένα ποσό που σίγουρα θα είναι πάρα πολύ μικρό σε σχέση με εκείνο που θα έπρεπε να δώσουν συνολικά στο σχολικό έτος σε κάποια ιδιωτική σχολή.

Υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές για την εκμάθηση ξένων γλωσσών ,ενώ και η ζήτηση αυξάνεται. Η εκμάθηση των ξένων γλωσσών είναι σημαντικό δάνειο και ένα στοιχείο μόρφωσης μιας κοινωνίας.