Μετά το Λύκειο Τι;

Το επαγγελματικό μέλλον είναι συνήθως αβέβαιο για πολλούς αποφοίτους Λυκείων. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πάντα επιτακτική ανάγκη και ακόμα περισσότερο …