Ο Πολύτιμος Χαρακτήρας της Εκπαίδευσης σε Κάθε Παιδί

Η εκπαίδευση είναι το σημαντικότερο κομμάτι στη ζωή ενός νέου, αφού καθορίζει την προσωπική του εξέλιξη οικονομικά και κοινωνικά. Ευτυχώς τώρα πια η γνώση δεν είναι προνόμιο λίγων, ενώ υπάρχουν πολλές σχολές που δίνουν την δυνατότητα στους νέους να επιλέξουν τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό χωρίς να πρέπει να δώσουν πολλά χρήματα για αυτό. Οι επιλογές είναι πολλές και σίγουρα μπορεί ο νέος να βρει την κατάλληλη σχολή για τον ίδιο, για να μπορέσει να σπουδάσει το επάγγελμα που επιθυμεί.

Μετά το λύκειο, η πρώτη επιλογή είναι η Ακαδημαϊκή και επαγγελματική κατάρτιση που αναζητούν οι νέοι σε πανεπιστήμια, τεχνολογικά ιδρύματα αλλά και ιδρύματα επαγγελματικής κατάρτισης. Κι ενώ η οικονομική κρίση έχει φτάσει στο ζενίθ, οι περισσότεροι νέοι προτιμούν να επιλέγουν τομείς που πιστεύουν ότι θα τους επιφέρουν την επαγγελματική αποκατάσταση πολύ πιο γρήγορα. Άρα σπουδές ίσον επαγγελματική αποκατάσταση. Κατά πόσο αυτό άραγε μπορεί να είναι εφικτό και κατά πόσο ισχύει;

Πολλές φορές παρατηρούμε ότι υπάρχουν περιπτώσεις νέων που σπούδασαν κάτι διαφορετικό από το επάγγελμα που έχουν ήδη ακολουθήσει. Αυτό συνήθως οφείλεται στην υψηλή ανεργία που υπάρχει σε πολλούς τομείς, αλλά και στις πραγματικές ανάγκες που πρέπει να καλύψει ο κάθε ένας ξεχωριστά αφού η εύρεση εργασίας στην χώρα απαιτεί μεγαλύτερο χρόνο από ότι σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

Υπάρχουν όμως και οι περιπτώσεις εκείνων που θέλουν να αλλάξουν προσανατολισμό γιατί δεν τους καλύπτει, δηλαδή δεν τους αντιπροσωπεύει το επάγγελμα που είχαν επιλέξει αρχικά.

Στην παραπάνω περίπτωση μπορεί κάποιος να ξεκινήσει τις σπουδές του παράλληλα με την εργασία του. Βάσει νόμου μπορεί να παρακολουθεί τα μαθήματά του και να εργάζεται, ενώ στις περισσότερες σχολές υπάρχουν και απογευματινά τμήματα που παρακολουθούνται από τους φοιτητές αλλά και τμήματα εξ αποστάσεως, ειδικά για φοιτητές που ζουν και εργάζονται μακριά από τα αστικά κέντρα και γι’ αυτό δεν απαιτείται η φυσική τους παρουσία.

Όποια κι αν είναι η πορεία του κάθε ανθρώπου, μπορεί όποτε το επιθυμεί να συνεχίσει τις σπουδές του αλλά και να τις προσδιορίσει εκ νέου όποτε εκείνος το επιθυμεί. Στον τομέα των σπουδών υπάρχουν πολλές επιλογές για τον τρόπο παρακολούθησης των μαθημάτων και μάλιστα για όσους εργάζονται, μπορούν σε πολλές περιπτώσεις, να παρακολουθήσουν μεγαλύτερο τμήμα βάση της προϋπηρεσίας που έχουν στον τομέα που ήδη εργάζονται.

Οι επιλογές που προσφέρονται είναι πολλές, γιατί οι νέοι με εξειδικευμένες γνώσεις είναι περιζήτητοι. Με 2018 αυτόν τον τρόπο δηλαδή με τις σωστές σπουδές γίνονται πιο παραγωγικοί και ευέλικτοι στον χώρο εργασίας τους και μπορούν να αποκτήσουν μια ανώτερη θέση στην ιεραρχία του κλάδου που εργάζονται.

Δεν είναι δύσκολο για κάποιον να αποκτήσει τις δεξιότητες που χρειάζεται η να αποκτήσει τον τίτλο σπουδών που επιθυμεί. Τώρα πια δίνονται πολλές εναλλακτικές λύσεις και μια πληθώρα από επαγγέλματα που μπορεί να επιλέξει και να πάρει τις γνώσεις που απαιτούνται. Ακόμα  κι αν κάποιος έχει αφήσει για προσωπικούς λόγους τις επιθυμίες και αντικείμενο που σπούδασε πίσω του, παράλληλα με την εργασία του μπορεί να καλύψει το κενό της απουσίας του από τον κλάδο του με σεμινάρια ή να επιλέξει τις εναλλακτικές επιλογές για να ακολουθήσει τις εξελίξεις του αντικειμένου του και να εργαστεί πάνω σε αυτό.