Μετά το Λύκειο Τι;

Το επαγγελματικό μέλλον είναι συνήθως αβέβαιο για πολλούς αποφοίτους Λυκείων. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πάντα επιτακτική ανάγκη και ακόμα περισσότερο σήμερα, που ο ανταγωνισμός απαιτεί την ολοκληρωμένη γνώση που αποκομίζει κανείς με τις ανάλογες σπουδές.

Η συνεχής αναζήτηση των σωστών σπουδών μετατρέπεται σε μόνιμο άγχος, ειδικά για όσους έχουν καταβάλει μεγάλη προσπάθεια να εισαχθούν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές. Αν και εφόσον το όνειρο αυτό δεν έχει την ανάλογη επιτυχία, τότε σίγουρα μπορούν να βρεθούν λύσεις που θα βοηθήσουν το νέο να ανοίξει τα φτερά του.

Το θετικό είναι ότι υπάρχουν εναλλακτικές με σκοπό να διευρύνει ο υποψήφιος τις γνώσεις του, αφού δίνονται πολλές επιλογές για να σπουδάσει και να μη χάνει πολύτιμο χρόνο από την προσωπική του εξέλιξη. Πάντα υπάρχει η δυνατότητα ο υποψήφιος να επαναλάβει τις γενικές εισαγωγικές εξετάσεις και τελικά να εισαχθεί σε κάποιο πανεπιστήμιο.

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός όμως και οι ανάγκες που προκύπτουν αλλάζουν και εξελίσσονται. Θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο να ενημερωθεί ο ενδιαφερόμενος για καινούργιες ειδικότητες από τα ΙΕΚ για κάποια επαγγέλματα και ειδικότητες που μελλοντικά μπορούν να του φανούν χρήσιμα για την εξέλιξή του.

Τα ΙΕΚ ξεκίνησαν την λειτουργία τους τη δεκαετία του 1990 και εξυπηρετούσαν ειδικότητες συνυφασμένες με τα τμήματα που υπήρχαν στα Τεχνικά Επαγγελματικά Λύκεια. Στη συνέχεια και ενώ οι βάσεις για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια ανέβαιναν συνεχώς, υπήρξαν ο λόγος για ακόμα μεγαλύτερη ζήτηση από τους απόφοιτους του Γενικού Λυκείου.

Οι ειδικότητες που μπορεί ο ενδιαφερόμενος να βρει στα ΙΕΚ είναι πολλές και αντικατοπτρίζουν τις μελλοντικές επαγγελματικές εξελίξεις. Είναι καλό να γνωρίζουμε ότι με αυτό τον τρόπο μπορούμε να βρούμε ποια επαγγέλματα θα καθορίσουν τις μελλοντικές επαγγελματικές εξελίξεις.

Η φοίτηση διαρκεί δύο χρόνια, ενώ οι απόφοιτοι μπορούν να κάνουν πρακτική εξάσκηση σε εταιρείες ανάλογα με την ειδικότητα που έχουν επιλέξει και να λάβουν με εξετάσεις κρατική πιστοποίηση. Εάν κάποιοι έχουν την δυνατότητα, μπορούν να γίνουν δεκτοί σε πανεπιστήμια του εξωτερικού και να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε πανεπιστημιακό επίπεδο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό από το τρίτο έτος της φοίτησης χωρίς να χάσουν χρονιά.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουν όλοι οι φοιτητές τα δικαιώματά τους αλλά και τις υποχρεώσεις τους στην ειδικότητα που θα επιλέξουν να ακολουθήσουν. Το απολυτήριο του Λυκείου απλά δεν μπορεί να διασφαλίσει το επαγγελματικό τους μέλλον, αφού ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος και οι σωστές δομημένα σπουδές είναι ένα μεγάλο εφόδιο για τη μελλοντική τους επαγγελματική εξασφάλιση.

Τα ιδρύματα επαγγελματικής κατάρτισης είναι μια αρκετά καλή αρχή για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, προσφέροντάς τους αργότερα τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους εάν το επιθυμούν. Υπάρχουν πολλά Ιδιωτικά αλλά και Δημόσια ΙΕΚ για να επιλέξουν, ενώ τα δίδακτρα διαφέρουν αφού για παράδειγμα τα Δημόσια ΙΕΚ έχουν λιγότερα δίδακτρα γιατί συγχρηματοδοτούνται. Η φοίτηση για οποιαδήποτε ειδικότητα είναι για όλους, αφού το κράτος δίνει εδώ και πολλά χρόνια το δικαίωμα στην επιμόρφωση χωρίς περιορισμούς. Εκείνο που πρέπει να προσέξει ο υποψήφιος φοιτητής κατά την επιλογή της σχολής του είναι να βεβαιωθεί ότι το πτυχίο του θα είναι αναγνωρισμένο από το κράτος και όχι απλά μια βεβαίωση παρακολούθησης ενός ελευθέρου εργαστηρίου σπουδών.