Λεπτομέρειες για το Ιδανικό Μεταπτυχιακό

Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον για τα μεταπτυχιακά προγράμματα έχει αυξηθεί, με αποτέλεσμα πάρα πολλοί φοιτητές να θέλουν να συμμετέχουν σε παραπάνω από ένα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών.

Το μεταπτυχιακό ήταν πάντα μια πρόκληση για όσους φοιτητές ήθελαν να ακολουθήσουν μια ακαδημαϊκή καριέρα. Παρατηρούμε στις μέρες μας ότι η ζήτηση έχει αυξηθεί, πιστεύοντας ότι αυτό θα βοηθήσει τους φοιτητές να απορροφηθούν στον εργασιακό τομέα πολύ πιο γρήγορα αφού η κρίση έχει αυξήσει τον ανταγωνισμό. Υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα που μπορεί ο υποψήφιος να παρακολουθήσει, λαμβάνοντας υπόψη ότι πλέον είναι πολύ πιο εύκολη η πρόσβαση σε όλες τις ειδικότητες. Μπορεί κάποιος, αφού αποκτήσει το πανεπιστημιακό του πτυχίο, να επιλέξει και να αιτηθεί για ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Η διάρκεια του μεταπτυχιακού προγράμματος εκτείνεται κατά μέσο όρο από ένα έως και δύο έτη στην χώρα μας. Μπορεί κάποιος να το παρακολουθήσει στην σχολή που αποφοίτησε αλλά και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, ενώ σε ορισμένες χώρες όπως στην Αγγλία είναι ένα έτος. Τα τελευταία χρόνια και με την δημιουργία των ανοιχτών πανεπιστημίων τα μεταπτυχιακά προγράμματα έχουν εμπλουτιστεί και μπορεί ο φοιτητής να επιλέξει μέσα από μια πληθώρα μεταπτυχιακών, ανάλογα με την ειδικότητά του. Στην Ελλάδα ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα μπορεί να κοστίσει περίπου 1200 ευρώ το εξάμηνο, ενώ γενικά το κόστος των μεταπτυχιακών προγραμμάτων εξαρτάται από τις συνθήκες ζωής, δηλαδή το οικονομικό και βιοτικό επίπεδο της χώρας.

Όπως στα προπτυχιακά προγράμματα, έτσι και στα μεταπτυχιακά προγράμματα, υπάρχει η δυνατότητα υποτροφίας μετά από εξετάσεις για την επιλογή των υποψηφίων. Μπορεί ο υποψήφιος να απευθυνθεί σε ιδρύματα που χρηματοδοτούν υπότροφους και να συμμετάσχει, ακολουθώντας την διαδικασία που υποδεικνύεται.

Η επιλογή ενός μεταπτυχιακού προγράμματος πρέπει να είναι γίνει προσεχτικά και όχι μονάχα επειδή οι υπάρχουσες συνθήκες στη χώρα δημιουργούν εργασιακή ανασφάλεια. Έτσι ο υποψήφιος θα εντρυφήσει σε θέματα που τον ενδιαφέρουν πραγματικά. Στο εξωτερικό πολλές φορές απαιτείται προϋπηρεσία για να γίνει δεκτός ο υποψήφιος σε κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Σε κάποια μπορεί να μην ζητηθεί και αυτό εξαρτάται από την επιλογή του προγράμματος που θα ακολουθήσει.

Στη χώρα μας η προϋπηρεσία δεν είναι απαραίτητη, αλλά εφόσον υπάρχει συνεκτιμάται θετικά. Υπάρχουν πολλοί φοιτητές που ενώ θέλουν να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακό δεν μπορούν να καταλήξουν εύκολα αν αυτό θα πρέπει να γίνει πριν ή μετά τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη απάντηση σε αυτό. Εξαρτάται πάντα από την προσωπικότητα του φοιτητή, αλλά και το είδος του μεταπτυχιακού που θα επιλέξει. Πολλοί φοιτητές που αναζητούν καριέρα στο εξωτερικό επιλέγουν να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις για να μπορέσουν να αφοσιωθούν πλήρως στην καριέρα τους. Άλλοι πιστεύουν ότι δεν θα μπορούν να αφοσιωθούν πλήρως μετά από την αποχή τους από το διάβασμα. Έτσι λοιπόν πάντα η τελική επιλογή έρχεται σε συνάρτηση με τις προτεραιότητές τους, τους στόχους αλλά και τον χαρακτήρα του κάθε υποψηφίου φοιτητή.

Εάν κάποιος αποφασίσει να παρακολουθήσει το μεταπτυχιακό του στο εξωτερικό, θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι αναγνωρίζεται και στη χώρα του. Ο υποψήφιος θα πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά τους λόγους που θα επιλέξει κάποιο μεταπτυχιακό και να δει έρευνες που αφορούν τα ποσοστά που αντιστοιχούν για να απορροφηθούν στην αγορά εργασίας.