Εξαιρετικά Οφέλη της Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Το φροντιστήριο στα μαθήματα με αδύναμους μαθητές έχει καθιερωθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ενώ αρχικά στο φροντιστήριο παρακολουθούσαν και συμμετείχαν μαθητές των τελευταίων τάξεων του Λυκείου καθώς προετοιμάζονταν για την εισαγωγή τους στο Πανεπιστήμιο, την τελευταία δεκαπενταετία η συμμετοχή των μαθητών ακόμα και σε μικρότερες τάξεις είναι μεγάλη.

Οι γονείς τις περισσότερες ώρες της ημέρας εργάζονται και αυτό έχει δημιουργήσει την ανάγκη της ενισχυτικής διδασκαλίας, τόσο μέσα στον χώρο του σχολείου όσο και εκτός. Τα οφέλη όμως είναι πάρα πολλά, αφού τα παιδιά μαθαίνουν από τους δασκάλους τον τρόπο να διαβάζουν με την κατάλληλη καθοδήγηση, κάτι που η οικογένεια συνήθως διαχειρίζεται χωρίς να γνωρίζει τον τρόπο με αρνητικά αποτελέσματα για το παιδί και αργότερα έφηβο.

Η ενισχυτική διδασκαλία στα σχολεία έχει βρει μεγάλη αποδοχή και ανταπόκριση από τους γονείς, γιατί τα παιδιά δείχνουν μεγαλύτερη υπευθυνότητα και πειθαρχία στην μελέτη τους. Οι μαθητές δεν πιέζονται, ενώ μαθαίνουν να διαβάζουν μεθοδικά και αποτελεσματικά.

Το θετικό είναι ότι πλέον δέχονται και μαθητές που ένας από τους δύο γονείς δεν εργάζεται, ενώ υπήρχε παλιότερα περιορισμός που πλέον έχει μειωθεί κατά ένα αρκετά ικανοποιητικό βαθμό. Τα ιδιωτικά σχολεία, όπως και τα δημόσια, προσφέρουν πολλές παροχές που συμβάλλουν στην πρόοδο των μαθητών μέσω της εκπαίδευσης που όλο και εξελίσσεται σε πολλούς τομείς.

Οι μαθητές του γυμνασίου μπορούν και εκείνοι να συμμετέχουν σε προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας, που θα τους βοηθήσει να προσαρμοστούν στις καινούργιες τους υποχρεώσεις και στο σχολικό περιβάλλον πολύ πιο γρήγορα. Η ενισχυτική διδασκαλία δεν περιορίζεται μόνο στην ενίσχυση κλασικών μαθημάτων που διδάσκονται οι μαθητές στην τάξη, αλλά και σε καινούργιες τεχνολογίες, όπως για παράδειγμα οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, αφού έχει δημιουργηθεί η ανάγκη έντονα.

Τώρα πλέον έχει πάρει και διαφορετικές μορφές, όπως μπορεί να υπάρχουν εκτός σχολείου κάποια φροντιστήρια που προσφέρουν μαθήματα δημιουργικής γραφής που όμως βοηθάει τον μαθητή να εκφράσει μέσω της γραφής πιο ελεύθερα την προσωπική του άποψη και να την αναπτύξει αποκτώντας κριτική σκέψη. Το παραπάνω είναι ένα από τα πολλά παραδείγματα που μπορεί να προσφέρει η ενισχυτική διδασκαλία.

Η φιλοσοφία της ενισχυτικής διδασκαλίας είχε ξεκινήσει, με στόχο να βοηθάει μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες αλλά και πολλά παιδιά που δείχνουν να έχουν αδυναμία και ιδιαίτερες γνωστικές ανάγκες. Ο σκοπός ήταν να μπορούν να προσαρμοστούν ξανά με την υπόλοιπη τάξη και οι οικογένεια να μην επιβαρύνεται με επιπλέον δαπάνες σε ιδιωτικά φροντιστήρια. Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και οι μαθητές που αδυνατούν να λάβουν την ενισχυτική διδασκαλία σε κάποιο ιδιωτικό φροντιστήριο, ενώ με αυτή την συμβολή της δημόσιας ενισχυτικής διδασκαλίας τα δίδακτρα των παραπάνω μπορεί και να μειωθεί.

Το θετικό είναι ότι η ανταπόκριση του κόσμου δημιουργεί καινούργιες θέσεις εργασίας, αλλά και προστίθενται πολλές καινούργιες δραστηριότητες, ιδιαίτερα στους μαθητές του Δημοτικού. Κάθε μαθητής θέλει ιδιαίτερη αντιμετώπιση. Με την ενισχυτική διδασκαλία είναι πολύ πιο εύκολο να αναδεχθεί η έφεσή του σε κάποια μαθήματα αλλά και να γεμίσει τα κενά που ήδη υπάρχουν, για να μπορέσει αργότερα να εισαχθεί σε κάποια ανωτάτη ή ανώτερη σχολή.

Η προετοιμασία που γίνεται μέσα από την ενισχυτική διδασκαλία καθοδηγεί τον μαθητή να επιλέξει την σωστή κατεύθυνση για το επαγγελματικό του μέλλον.