Δημόσια και Ιδιωτικά ΙΕΚ

Τα τελευταία χρόνια οι απόφοιτοι των Λυκείων μετά την προσπάθειά τους να μπουν στα Ανώτερα και Ανώτατα ιδρύματα βρίσκουν εναλλακτική λύση στα Ιδρύματα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Τα ΙΕΚ έκαναν την εμφάνισή τους μόλις την δεκαετία του ενενήντα και από τότε έχουν την κερδίσει την εμπιστοσύνη (lainaa heti) των φοιτητών στον χώρο της εκπαίδευσης.

Η φοίτηση διαρκεί συνολικά δύο χρόνια και μπορεί ο υποψήφιος να παρακολουθήσει τα μαθήματα της ειδικότητας που τον ενδιαφέρει στα Δημόσια ΙΕΚ η στα ιδιωτικά ΙΙΕΚ.

Το κόστος στα Δημόσια ΙΕΚ είναι πιο μικρό από τα Ιδιωτικά ΙΕΚ, όμως και στις δύο περιπτώσεις μπορεί ο υποψήφιος να λάβει υποτροφία για να φοιτήσει στον κλάδο της επιλογής του. Οι ειδικότητες ποικίλλουν, ενώ κάθε φορά εμπλουτίζονται με κλάδους καινούργιους, μετά από εξειδικευμένη έρευνα για τις ανάγκες στην αγορά εργασίας που καθορίζει ποια θα είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος.

Εάν λοιπόν θέλετε να φοιτήσετε σε κάποιο ΙΕΚ της επιλογής σας, θα πρέπει να γνωρίζεται τις απαραίτητες πληροφορίες για την ειδικότητα που επιλέγετε ως μελλοντικό επάγγελμα από το αντίστοιχο ίδρυμα που φιλοξενεί την ειδικότητά σας. Στη συνέχεια η διαδικασία που χρειάζεται να ακολουθήσει ο υποψήφιος σπουδαστής για να συμμετέχει στην διαδικασία επιλογής των Δημοσίων ΙΕΚ είναι να συμπληρώσει την αίτηση που χρειάζεται στο ΙΕΚ της επιλογής του, μαζί με την φωτοτυπία της ταυτότητας του και το απολυτήριο του Λυκείου ή Πτυχίου που έχει λάβει από το αντίστοιχο σχολείο που έχει αποφοιτήσει π.χ. ΓΕΛ,ΕΠΑΛ.

Στην περίπτωση αυτή, όσοι σπουδαστές θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην ειδικότητα που έχουν αποφοιτήσει από τα ΕΠΑΛ, έχουν την δυνατότητα να συνεχίσουν την φοίτησή τους σε μεγαλύτερο εξάμηνο. Οι φοιτητές δίνουν δύο φορές εξετάσεις ανά εξάμηνο, δηλαδή στην πρόοδο και στο τέλος του εξαμήνου τις γενικές εξετάσεις για να προαχθούν στο επόμενο εξάμηνο. Τα μαθήματά τους περιλαμβάνουν και θεωρητικά μαθήματα, αλλά και εργαστήρια. Στο τελευταίο εξάμηνο πρέπει να κάνουν υποχρεωτικά πρακτική εξάσκηση σε κάποια επιχείρηση joustolaina, ενώ στο τέλος του εξαμήνου δίνουν εξετάσεις για να παραλάβουν την Βεβαίωση παρακολούθησης της ειδικότητάς τους. Στη συνέχεια μπορούν να πάρουν μέρος σε εξετάσεις πιστοποίησης που γίνονται από κρατικό φορέα, δύο φορές τον χρόνο.

Εάν το επιθυμεί ο σπουδαστής, μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του και σε κάποιο πανεπιστήμιο ή κολλέγιο του εξωτερικού για να έναν χρόνο επιπλέον και να πάρει πτυχίο σε επίπεδο Bachelor. Αργότερα μπορεί να συνεχίσει σε ανώτερη βαθμίδα εάν το επιθυμεί.

Τα ΙΕΚ ανοίγουν τις πόρτες στους νέους kulutusluotto heti, για να αποκτήσουν την κατάρτιση που απαιτείται στο επάγγελμα που έχουν επιλέξει να ακολουθήσουν. Δεν περιορίζουν την αναβάθμιση του πτυχίου τους, ενώ ο υποψήφιος μπορεί να χρησιμοποιήσει για την εισαγωγή του στα ΙΕΚ τυχόν μοριοδότηση που λαμβάνει, αν ανήκει σε κάποια ειδική κατηγορία.

Τα ΙΕΚ είναι ένας θεσμός που μπορεί και προσφέρει πολλά προνόμια και εξειδικευμένες γνώσεις στον νέο καταρτιζόμενο, δίνοντάς του την ευκαιρία να αποκτήσει δεξιότητες που θα του είναι χρήσιμες για την επαγγελματική του αποκατάσταση, ενώ μπορεί να ειδικευτεί σε επαγγέλματα καινούργια και δεν έχουν κορεστεί στην αγορά εργασίας. Ο υποψήφιος μπορεί να ξεκινήσει τις σπουδές του τον Οκτώβρη αλλά και κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, δηλαδή τον Φλεβάρη.